คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
กลุ่มวิศวกรรม

สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน

ประธานสาขา

รศ.ดร.วรนุช  แจ้งสว่าง

wornj@yahoo.com