คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาออกเเบบผลิตภัณฑ์เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

สาขามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม