เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการผลิตและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2559
เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการผลิตและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน จัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศึกษาดูงานและเครือข่ายในสถานที่ประกอบการ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาร่วมเดินทางกัเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินักศึกษา ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
ได้ไปศึกษาดูงาน ณ เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอายิโนะโมะโต๊ะ (เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน) จำกัด ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
รูปภาพเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอื่นๆ