เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-learning โดยใช้งานGoogle Apps for Education 12 พ.ค. 2559
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินได้เข้าร่วมเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-learning โดยใช้งานGoogle Apps for Education โดยมีวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้บรรยายและให้การอบรม การใช้งานเบื้องต้นและแนะนำฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้คณาจารย์ได้นำไปประยุกต์ใช้ในสื่อการสอน ณ ห้อง 5764 อาคารบรรณราชนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รูปภาพเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอื่นๆ