เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโครงการ ค่ายนักปั้นรุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 2 10-11 พฤกษาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 10-11 พฤกษาคม 2559 ที่ผ่านมาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน จัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโครงการ ค่ายนักปั้นรุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 2 : ศิลปะเด็กสร้างสรรค์ โดยเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนี้เน้นให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ทักษะการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและการทำเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.อภิสิทธิ์ อุปกิจ เป็นผู้มอบประกาศนีย์บัตรให้กับเยาวชนที่ร่วมเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินในครั้งนี้ 
อาคารปฎิบัติการเรียนร่วม 27 คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รูปภาพเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอื่นๆ